Palvelualojen Opisto Kuopio

Tarkoituksemme on tuottaa osaavaa henkilökuntaa työelämän muuttuviin vaatimuksiin. Meillä on pitkät perinteet opetustoiminnan järjestämisessä ja arjen taitojen kartuttamisessa.

Ammatilliset perustutkinnot

Meillä voit opiskella ammatillisissa perustutkinnoissa kokiksi, kodinhuoltajaksi tai toimitilahuoltajaksi. Lisää tietoa ammateista ja työtehtävistä löydät oikealta olevasta navigointipalkista.

Ammatilliset perustutkinnot antavat kelpoisuuden jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Ammattitaitoa voi täydentää myöhemmin suorittamalla ammatti- tai erikoisammattitutkintoja.

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, ja se sisältää ammatillisten opintojen lisäksi viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, matemaattis-luonnontieteellistä osaamista ja yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavaa osaamista. Tarkat kuvaukset perustutkintojen sisällöstä pääset katsomaan täältä.