search-icon

Hae opiskelemaan

Tällä lomakkeella pystyt hakemaan Palvelualan Opisto Kuopioon opiskelemaan. Täytä tiedot ja olemme sinuun pikaisesti yhteydessä.

"*" näyttää pakolliset kentät

Etunimi
Sukunimi
Osoite
Nimetön*

Sertifikaatit ja laadunhallinta

Opistollemme myönnettiin ISO 9001 sertifikaatti kesällä 2015. ISO 9001 on maailmanlaajuinen standardi, joka asettaa vaatimukset organisaatiomme laadunhallintajärjestelmälle. Sertifiointiin sisältyvät niin koulutus- ja kehittämispalvelut sekä tilojen vuokraus ja tilaisuuksien järjestämispalvelut. Yhtenäisen toimintamallin avulla vastaamme eri sidosryhmien tarpeisiin ja odotuksiin tuottamalla asiakkaiden ja lainsäädännön vaatimukset täyttävää palvelua.

Yhdessä määritellyt arvot ohjaavat organisaation kaikkea toimintaa ja suhtautumista asiakkaisiin. Toiminnan ohjauksen, varsinaisen toiminnan, arvioinnin ja parantamisen periaatteet on määritelty laadunhallintajärjestelmässä. Sen suunnittelussa ja rakentamisessa on sovellettu ja hyödynnetty laatustandardia ISO 9001, Opetushallituksen laadunhallintasuositusta sekä EFQM-mallia.

Palvelualan Opisto Kuopio laatupolitiikkaa toteutetaan toimintamallilla, jossa

 • laadunhallinta on osa toiminnanohjausjärjestelmää ja kytkeytyy kaikkiin toimintoihin

 • laadunhallinnalla tarkoitetaan menettelytapoja, prosesseja ja järjestelmiä

 • laadunhallinnalla varmistetaan ja kehitetään Palvelualan Opisto Kuopion määriteltyä laatua

 • toiminnoille määritellään laatutavoitteet

 • palautteet kerätään systemaattisesti

 • toimintaa arvioidaan arviointisuunnitelman mukaisesti

 • keskeiset määrälliset tavoitteet ja tulokset esitetään tuloskortilla

 • laadunhallintajärjestelmän toimivuutta arvioidaan säännöllisesti vuosittain johdon katselmuksissa

 • toiminnan kokonaisuus on kuvattu prosessikartassa, toimintamallista näkyvät
  kaikki toiminnan pääprosessit