search-icon

Hae opiskelemaan

Tällä lomakkeella pystyt hakemaan Palvelualan Opisto Kuopioon opiskelemaan. Täytä tiedot ja olemme sinuun pikaisesti yhteydessä.

"*" näyttää pakolliset kentät

Etunimi
Sukunimi
Osoite
Nimetön*

Hankkeet

Olemme mukana useissa eri hankkeissa. Alta olevista linkeistä pääset tutustumaan käynnissä oleviin hankkeisiin.

Lähituotteita ja makuja lautaselle

Toteutusaika: 20.02.2024 – 28.2.2026

Paok on mukana vuoden 2024 alussa startanneessa Lähituotteilla makua lautaselle-hankkeessa.  

Hankkeessa parannetaan paikallisen ruuan saatavuutta ammattikeittiöille, edistetään paikallisen ruuan menekkiä ja autetaan pohjoissavolaisia ruoka-alan toimijoita verkostoitumaan paremmin. Tavoitteena on lisätä yritysten ymmärrystä oman toiminnan vastuullisuudesta ja kestävyydestä. Jotta kuluttajat voivat kasvattaa omaa positiivista kädenjälkeään on ruokaketjun tuotettava kuluttajien kasvaviin vaatimuksiin sopivia kestävämpiä tuotteita. Lähituotteilla makua lautaselle –hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta.

Rahoittaja: Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Savon ELY-keskus

Toteuttajat: Savonia amk, Savon ammattiopisto, Palvelualan Opisto Kuopio, ProAgria/MKN


Työssä oppii ja työllistyy hanke

Toteutusaika: 01.03.2024 – 28.2.2026

Hankkeen tavoitteena on edistää ulkomaalaistaustaisten työnhakijoiden työllistymistä, mikä lisää heidän taloudellista itsenäisyyttään ja integroitumistaan paikalliseen yhteiskuntaan. Parantaa työvoiman kohtaantoa palvelualoilla räätälöidyimmillä koulutuksilla ja vahvistaa itsensä työllistäjien mahdollisuuksia työllistyä. Lisäksi hanke edistää työpaikkojen valmiutta vastaanottaa ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä ja työssäoppijoita. Lisäksi tavoitteena on työllisyyden palvelupolkujen saumattomuuden ja työllisyyden ekosysteemin kehittäminen

Rahoittaja: ESR+

Koordinaattori: Palvelualan Opisto Kuopio


Digiosaava – Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke

Toteutusaika: 30.09.2022 – 31.12.2023 sekä jatkoaika 01.01.2024 – 30.04.2024

Hankkeen tavoitteena on uuden teknologian hyödyntäminen oppimisen tukena laajasti ja innovatiivisesti. Digitaalisuuden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää koulutuksen järjestäjien osaamisen kehittymistä niin opetuksen toteutuksen kuin johtamisen käytäntöjenkin osalta. Hankkeessa luodaan digitaalisen osaamisen ja johtamisen kehittämiskokonaisuus (virtuaalikampus), sisältäen erilaisia oppimispolkuja niin johdolle, opetus- ja tukihenkilöstölle kuin hallintoonkin. Lisäksi hanke suunnittelee tähän liittyvän koulutuskokonaisuuden, joka toteutetaan hankkeen jatkoajalla vuoden 2024 aikana.

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koordinaattori: Työtehoseura

Digikyvykkyyden kehittäminen

Toteutusaika: 01.1.2023 – 31.12.2024

Hankkeen tehtävänä on jalkauttaa ja vakiinnuttaa vuonna 2022 ja 2023 rahoitettujen oppimisanalytiikka-, kokonaisarkkitehtuuri-, digitaalisen osaamisen ja tieto-osaamisen hankkeissa tuotettuja toimintamalleja valtakunnallisesti. Lisäksi varmistetaan edellä mainituissa hankkeissa tuotettujen materiaalien ylläpitäminen ja päivittäminen sekä toiminnan edellyttämän verkoston syntyminen ja jatkuvuus.

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koordinaattori: Omnia

Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen

Toteutusaika: 20.11.2023–31.12.2024

Hankkeessa laaditaan strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli verkostokehittämistä ja yhteisoppimista hyödyntäen. Hankkeen kehittämiskokonaisuudet – pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen, laadunhallinnan ja – johtamisen osaaminen, osaamisen ja henkilöstön johtaminen sekä tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen, perustuvat tietovarantojen systemaattiseen käyttöön ja koulutuksen järjestäjien tiiviiseen yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa.

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koordinaattori: Turun kaupunki