search-icon

Hae opiskelemaan

Tällä lomakkeella pystyt hakemaan Palvelualan Opisto Kuopioon opiskelemaan. Täytä tiedot ja olemme sinuun pikaisesti yhteydessä.

"*" näyttää pakolliset kentät

Etunimi
Sukunimi
Osoite
Nimetön*
Hae opiskelemaan
Hae
Nautitko siitä, että asiat toimivat kuten pitää? Pidätkö sisä- ja ulkotiloissa työskentelystä? Haluatko omalta osaltasi olla vaikuttamassa siihen, että rakennukset ovat terveellisiä, toimivia ja turvallisia asuin- ja työympäristöjä? Kiinteistönhoitajan ammatti voi olla juuri sinua varten.

KIINTEISTÖNHOITAJA

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Tutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Kiinteistönhoitajaksi opiskellessasi opiskelet kiinteistöhuollon osaamisalaa.

Meillä on mahdollista suorittaa myös aikuisille ja työelämäkokemusta omaaville suunnattu kodinhuoltajan ammattitutkinto, joka koostuu ammatillisista tutkinnon osista (150 osp).

Kiinteistönhoitajan tehtävänä on huolehtia, että kiinteistöt ovat kunnossa ja että niiden arvo säilyy. Lisäksi kiinteistönhoitajan vastuulle kuuluu varmistaa, että kiinteistön käyttäjien on turvallista ja terveellistä liikkua, asua, oleskella ja työskennellä niin kiinteistön sisätiloissa ja ulkoalueilla. Työssä tarvitaan kykyä työskennellä itsenäisesti, vastuullista työotetta ja teknistä osaamista. Koska kiinteistönhoitaja toimii yhdessä tai useammassa asiakaskohteessa, ovat asiakaspalvelutaidot myös eduksi.

KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖTEHTÄVÄT

Kiinteistönhoitajalla on monipuolinen tietämys kiinteistöjen rakenteista sekä LVI- ja sähköjärjestelmistä, sillä hän vastaa kiinteistöjen toimivuudesta. Hänen tulee oma-aloitteisesti tarkastella kohteiden kuntoa sekä arvioida ja ennakoida kiinteistöjen huoltotarpeita. Ammattitaitoisella kiinteistönhoitajalla on suuri merkitys kiinteistön sekä siinä asuvien ja toimivien henkilöiden näkökulmasta: Huolellisesti ja suunnitelmallisesti ylläpidetty kiinteistö säilyttää arvonsa ja erinäiset kiinteistöön liittyvät kulut kuten lämmityskulut pysyvät oikealla tasolla.

Tarvittaessa kiinteistönhoitaja osaa suorittaa pieniä asennus-, huolto- ja korjaustöitä. Lisäksi erilaisten mittausten ja määräaikaistarkastusten tekeminen sekä piha-alueiden hoito kuten lumityöt, hiekoitus ja pihojen puhtaanapito kuuluvat kiinteistönhoitajan työtehtäviin.

KIINTEISTÖNHOITAJA TYÖELÄMÄSSÄ

Kiinteistönhoitaja voi huolehti monenlaisista rakennuksista ja työskennellä hyvinkin erilaisissa ympäristöissä. Työtehtävät voivat liittyä niin asuinkiinteistön kuin julkisten rakennusten ja teollisuuslaitosten huolto- ja ylläpitotehtäviin. Työnantajina voivat olla perinteisten kiinteistöpalvelu-, kiinteistönhuolto ja isännöintiyritysten lisäksi teollisuus- ja tuotantoyritykset sekä yksittäiset asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ja suuret kiinteistöjenomistajat.

Tavallisesti työ on päivätyötä ja työviikko on viisipäiväinen. Kiinteistönhoitajalle saattaa kuitenkin kuulua myös päivitysvuoroja, jolloin hänen on oltava tavoitettavista vuorokauden ympäri. Päivystysvuorot saattavat osua myös viikonlopulle.

OPISKELU PALVELUALAN OPISTO KUOPIOSSA

Palvelualan Opisto Kuopio on idyllinen opiskelupaikka Kuopion keskustassa. Meillä voit opiskella kodinomaisessa ympäristössä, jossa olemme kaikki tasa-arvoisia. Opiskelijat ovat mukana luomassa koulun arkea: päivittäinen lounas valmistetaan paikan päällä opiskelijoiden toimesta. Lisäksi opiskelijat työskentelevät koulun aulakahviossa ja ovat mukana järjestämässä koulun yhteisiä tapahtumia.

Palvelualan Opisto Kuopiossa opiskelu on työelämälähtöistä: osana opiskeluja työskennellään niin koulussa kuin alan yrityksissä. Työssäoppimisen kautta tapahtuva oppiminen vahvistaa opiskelijoiden ammattitaitoa ja työelämävalmiuksia. Lisäksi opiskelijoille aukeaa mahdollisuus luoda kontakteja alalla toimivien palveluntarjoajien kanssa.

Jokaiselle uudelle opiskelijalle rakennetaan opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, työssäoppimisesta ja itsenäisistä tehtävistä.

Jos olet kiinnostunut Kiinteistönhoitajan opinnoista, ota yhteyttä opintotoimistoon tai hae kevään yhteishaussa 22.2.-22.3.2022. 

Mielessä uusi ammatti tai ammattiosaamisen laajentaminen?

Palvelualan Opisto Kuopiossa opiskelu on työelämälähtöistä: osana opiskeluja työskennellään niin koulussa kuin alan yrityksissä. Varmistamme, että valmistut meiltä ammattilaiseksi, alan viimeisin tieto mukanasi.

Hae opiskelemaan